Diagnoza i terapia pedagogiczna

W moim gabinecie oferuję kompleksową pomoc pedagogiczną skierowaną do dzieci i młodzieży dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną...

Zobacz więcej

Diagnoza i terapia logopedyczna

W moim gabinecie oferuję kompleksową pomoc logopedyczną skierowaną do dzieci i młodzieży dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną...

Zobacz więcej

Parę słów o mnie

Jestem pedagogiem z wieloletnią praktyką terapeutyczną. Prowadzę terapię dla dzieci z trudnościami w uczeniu się: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią...

Zobacz więcej

W moim gabinecie oferuję kompleksową pomoc pedagogiczną i logopedyczną skierowaną do dzieci i młodzieży dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami rozwoju, mających trudności w nabywaniu wiadomości i umiejętności, doświadczających niepowodzeń przedszkolnych, szkolnych, zmagających się z zaburzeniami koncentracji uwagi oraz  nadpobudliwością psychoruchową.