Cennik

Diagnoza pedagogiczna - 80 zł

Diagnoza logopedyczna - 100 zł

Czas konsultacji: 60-90 minut

 

Terapia logopedyczna - 60 zł

Terapia pedagogiczna - 50 zł

Nauka czytania z ćwiczeniami ortoptycznymi - 45 zł

Nauka pisania z ćwiczeniami grafomotorycznym - 45 zł

Terapia ręki - 45 zł

Czas  spotkania: 45-60 minut

 

Konsultacja lub porady wychowawcze - 120 zł

Badanie gotowości szkolnej - 120 zł

Badanie zainteresowań oraz predyspozycji zawodowych - 120 zł

Czas spotkania: 60 – 90 minut

 

Prowadzę terapię indywidualną – metody pracy dobieram  po wnikliwej diagnozie (wywiad, analiza dokumentacji, obserwacja, badanie).

W trakcie spotkania terapeutycznego dobieram i modyfikuję ćwiczenia w zależności od kondycji psychofizycznej dziecka/ pacjenta.

Terapia dzieci kończy się konsultacją z rodzicami/opiekunami,  która obejmuje analizę sesji terapeutycznej oraz  instruktaż ćwiczeń do wykonania w domu.